Mobila baser

Mobila baser till Super 123 lagerhyllor.

Super 123 lagerhyllor kan enkelt göras mobila genom att placera dem på mobila baser. Då kan lagerytor användas effektivare i och med att hyllorna är skjutbara så behövs endast en öppning/arbetsgång just där man väljer att öppna upp. Vilket innebär att mer av tillgänglig golvyta kan användas för hyllförvaring istället för att användas som en tom yta.

Standardmått för mobila baser är på längden följande mått (cm): 90 och 120.

djupet finns baserna som standard i mått (cm): 50, 60, 80, 100 (50+50), 1200 (60+60).

Totalhöjden kan variera. Gavlar S3 finns ända upp till 5 m höjd. Ett högre system förses alltid med tippsäkring

Rälsen är galvad och bygger 25 cm och kan antingen installeras genom fastsättning i befintligt golv med uppkörningsramper mot på bägge sidor eller med ett fyllnadsgolv mellan rälsarna. Alternativt kan räls gjutas ned för att erhålla en jämn nivå.

I lagermiljöer är det senare att föredra. Ett spår för rälsar är tämligen enkelt att låta fräsa ur. Sedan monteras rälsen i spåren och efter det spacklas / fylls det igen runtomkring rälsar.

Hur går jag vidare? Det vi behöver för att ta fram en layout är en yta, hylldjup, höjd, användningsområde. Då kan vi skapa en första enkel skiss som vi skickar till er för vidare diskussion om innehåll.

Prisbild? Då innehållet kan variera mycket, beroende på faktorer som; antal hyllnivåer/hylldjup/höjd/tillbehör(t.ex lådor)/ drivalternativ/rälsinstallation/geografisk placering(påverkar frakt och montage kostnader). Så kan priser skilja sig åt mycket. Kontakta oss för en snabb prisuppgift!

Mobila baser, nedgjuten räls

Nedgjuten räls

Räls med ramper

Kompakthylla (Super 1 med mobila baser)

Mobila baser

Mobila baser för däckställ

Comments are closed.